hotline 143 trunkline (02) 790-2329
 hotline 143 trunkline (+ 63 2) 790-2300

Red Cross 143 - Frequently Asked Questions

Reach Us

ADDRESS:
37 EDSA corner Boni Avenue, Mandaluyong City 


PHONE:
(02) 790-2300 local 938 

EMAIL:
volunteer@redcross.org.ph

Tanong: Paano ba ang maging isang Red Cross 143 volunteer sa Red Cross?
Sagot:
 Maaari kayong magsadya sa pinakamalapit na lokal na PRC Chapter sa inyong tirahan at makapagparehistro bilang volunteer ng Red Cross. Kayo po ay bibigyan ng registration form para inyong sasagutan, pagkatapos ay ipapaalam sa inyo kung kailan ang inyong orientation. Ang administrator o staff po sa ating chapter ang magbibigay ng karagdagang impormasyon ng pagiging isang volunteer sa Red Cross. Maaari din kayong tumawag sa 527-0000 sa iba pang mga katanungan.


Tanong:
 Paano ka makakatulong sa barangay na iyong tinitirhan? Ano ang programa ng Red Cross patungkol sa mga barangay?
Sagot: Maraming pwedeng maipaabot na tulong sa iyong barangay. Isa na dito ay ang pagsali sa Red Cross 143. Ito ay isang programa ng Philippine Red Cross sa pangunguna ni Chairman Richard J. Gordon na nagtuturo sa mga mamamayan na kumalinga sa kanilang komunidad. Ito ay nagbibigay ng kakayahan sa bawat barangay na maging handa sa pagtugon sa anumang uri ng sakuna. Kung saan ang bawat 143 volunteer ay maaaring magreport at mabilis na tumugon(magresponde) sa pangangailangan ng kanilang barangay sa panahon ng sakuna o kalamidad.


Ang 143 volunteer ay maaaring magreport ukol sa nangyaring sakuna sa pamamagitan ng mga sumusunod:

-  Pagtext kay PRC Chairman Richard J. Gordon: 09209527232
-  Pagtext sa PRC Disaster Operations Center: 09178068513
-  Pagtawag sa (02) 666-5034/ (02) 666-5038
-  Pagtawag sa hotline (i-dial ang 143)
-  Mag-email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. para sa karagdagdang impormasyon

Tanong: Ano ang Red Cross 143?
Sagot: Ang Red Cross 143 ay isang programa sa Philippine Red Cross na naglalayong bumuo ng network ng volunteers na magbibigay magkaroon na 44 volunteers sa 1 barangay na binubuo ng 1 pinuno at 43 kasapi na syang maaaring magbigay ng mahalagang impromasyon at kumilos para sa mabilisang pagtugon sa alinmang kalamidad o sakuna.


Tanong:
 Ano ang maaaring gawin bilang isang 143 volunteer?
Sagot: Bilang 143 volunteer, ikaw ay may tungkulin na alamin ang mga posibleng maging banta sa inyong barangay, planuhin ang mga hakbang na maaaring gawin, ihanda ang mga bagay na maaaring kailanganin sa oras ng sakuna at sanayin ang sarili sa pang-unang lunas para sa inyong komunidad. Ikaw ay maaari ding mag-report sa Red Cross Operation Center o sa kalapit na PRC local chapter ng anumang pangunahing impormasyon sa anumang sakuna at tumugon sa mga posibleng pangangailangan sa inyong lugar. Sa mabilisang pagreport at pagtugon sa anumang sakuna o kalamidad ay nagbibigay ito ng mas malaking pagkakataon sa pagsagip mula sa kapahamakan ng iyong mahal sa buhay o ng mga tao sa iyong komunidad. Sa karagdagang impormasyon, maaari rin kayong sumadya sa tanggapan ng Philippine Red Cross.


Tanong:
 Ano ang mga dapat kong tandaan kapag may sakuna?
Sagot: Bilang 143 volunteer, ikaw ay maaaring magreport ukol sa nangyaring sakuna. Maaari ring magbigay ng babala sa iyong komunidad sa pamamagitan ng 143 Alert Signals. Ugaliing magdala ng pito para sa alert signals.

143 ALERT SIGNALS:
- 1 mahabang pito na tumatagal ng 5 segundo kung may paparating o nagaganap na sakuna
- 2 mahahabang pito na tumatagal ng 5 segundo kung kailangang maghanda sa posibleng paglikas
- 3 mahahabang pito na tumatagal ng 5 segundo kung kinakailangang lumikas sa lalong madaling panahon.

Tandaan lamang na ang pagitan ng mahahabang pito ay tumatagal ng 3 segundo.

Tanong:
 Ano ang dapat i-report ukol sa naganap na sakuna?
Sagot: Sagutin lamang kung ano, saan, kailan, bakit, at paano nangyari ang sakuna, at kung sino o ilan ang naapektuhan sa nasabing sakuna para sa mabilis na pagtugon at aksyon. Ipagbigay-alam din ang iba pang karagdagang impormasyon na makakatulong ukol sa naganap na pangyayari.


Tanong:
 Maaari ba maging isang volunteer sa Red Cross kahit wala pa akong training sa First Aid o BLS-CPR o kahit na anong training?
Sagot: Kahit sino na may layuning makatulong sa kanilang kapwa ay maaaring maging isang volunteer ng Red Cross may training man o wala. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa pagiging volunteer sa Red Cross ay maaaring ipagbigay-alam ng ating staff sa pinakamalapit na Red Cross chapter sa inyong lugar. Sa mga interesado naman ukol sa training ng First Aid o BLS-CPR. Maaari kayong tumawag sa (02) 527-9979 or (02) 527-0000 local 154.

Other Details On Red Cross 143